Transportation

Useful Phone

Left Baggage
0532-83788071
Domestic Baggage Search
0532-83788317
International Baggage Search
0532-83788361
Eastern Airlines Domestic Baggage Search
0532-83789205
Eastern Airlines International Baggage Search
0532-83789215
Shandong Airlines Baggage Search
0532-83789250/88696893
Disabled passenger service station call for assistance
0532-83788385
helpline
0532-96567

Departure Routes:

1. Qingdao

2. Yantai, Weihai

3. Ji'nan, Weifang (Jinan-Qingdao Highway, Tongsan Highway)

4. Qingdao, Huangdao, Rizhao, Lianyungang (Tongsan Highway, Jiaozhou Bay Highway, Qinglan Highway)

5. Truck Routes.